Być prawdziwie wolnym znaczy niemożność bycia czyimś niewolnikiem, nawet iluzji

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna Terapeuta towarzyszy klientowi w uświadamianiu sobie własnych uczuć, potrzeb, możliwości oraz poszukiwaniu twórczych, satysfakcjonujących rozwiązań swoich problemów. Celem psychoterapii Gestalt jest poszerzenie świadomości i rozwój w kierunku autonomii. Człowiek posiada wszystko, czego potrzebuje, by czuć się szczęśliwym, nie zawsze jednak jest tego świadomy. Spotkanie z terapeutą może być wtedy szansą na odnalezienie własnej siły, odbudowanie wiary w siebie i w swoje możliwości, szansą na poradzenie sobie z trudnościami życia.

Czytaj dalej

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa Psychoterapia umożliwiająca zmianę w obrębie osobowościowych wzorców interpersonalnych, nie tylko poprzez relację z terapeutą , ale także dzięki wpływom interakcji z grupą.

Read more

Warsztaty rozwoju osobistego

Warsztaty rozwoju osobistego Dają możliwość pracy w grupie i doświadczenie specyfiki procesu grupowego. To praca nad określaniem własnych granic psychologicznych, budowaniem poczucia własnej wartości i pewności siebie. To doświadczanie i nazywanie emocji w relacjach z innymi ludźmi oraz określanie źródeł emocji pozytywnych i negatywnych. To także możliwość zebrania informacji zwrotnych na temat własnej osoby i porównanie tożsamości własnej z odbiorem przez innych ludzi.

Read more