Warsztaty rozwoju osobistego to możliwość pracy w grupie i doświadczenie specyfiki procesu grupowego. To praca nad określaniem własnych granic psychologicznych, budowaniem poczucia własnej wartości i pewności siebie. To doświadczanie i nazywanie emocji w relacjach z innymi ludźmi oraz określanie źródeł emocji pozytywnych i negatywnych. To także możliwość zebrania informacji zwrotnych na temat własnej osoby i porównanie tożsamości własnej z odbiorem przez innych ludzi.