Psychoterapia grupowa to terapia umożliwiająca zmianę w obrębie osobowościowych wzorców interpersonalnych, nie tylko poprzez relację z terapeutą , ale także dzięki wpływom interakcji z grupą. Proces polega na cotygodniowych spotkaniach z grupą i terapeutą, w tym samym składzie, co powoduje przeżycie więzi, umożliwiającej refleksję nad źródłami swoich problemów oraz doświadczenie bycia pomocnym dla innych. Połączenie tych dwóch czynników stwarza możliwość poprawy funkcjonowania psychicznego, zwłaszcza w obszarze relacji z drugim człowiekiem.